Kino ako reflexia technologického vývoja

Pavol Mikulíček

ZHRNUTIE

Kino je jedným z najnovších druhov typológie. Architekti a vývojári stále stoja na štarte alebo blízko štartovacej čiary. Kino je fenomén, v ktorom sa požiadavky na priestor stále menia a niekedy panuje zmätok v otázke, ako navrhnúť priestor na filmovú projekciu. Mnoho dizajnérov si myslí, že navrhovanie tohto druhu priestoru je iba otázkou technických a estetických požiadaviek. Táto práca ukazuje ďalší zaujímavý aspekt, konkrétne to, ako možno integrovať zábavu a vzdelávanie. Uvádza sa, že posledné nové technológie v blízkej budúcnosti zaniknú. Článok je súčasťou autorského skúmania najnovších projekčných technológií a ich vplyvu na spoločenské efekty. Krátka analýza a náčrt technologickej histórie sú v tomto článku tiež uvedené.

Kľúčové slová: reflexia, kino, technologický vývoj, projekčné technológie, priestor