Manažment urbánneho rozvoja

Ľubica Vitková, Jaroslav Coplák

ZHRNUTIE V úvodnej časti autori reflektujú globálne tendencie mestského plánovania, osobitne vyzdvihujú jeho čoraz zjavnejší posun smerom k riadiacej činnosti. Okrem tradičnej úlohy urbanistu, ktorý sa angažuje predovšetkým ako expert a tvorca, musí teraz pracovať aj ako koordinátor a sprostredkovateľ medzi zapojenými „aktérmi“ – obyvateľmi, záujmovými skupinami a súkromnými firmami. Ďalej sú diskutované hlavné charakteristiky […]