V malých dejinách

Matúš Antolík

A je to tak dobre. Nebyť malých dejín, naše bytie na tomto svete by bolo pravdepodobne len akýmisi kulisami pre udalostí, projekty a hoc i stavby, o ktorých sa neskôr rozpráva ako o dejinách formujúcich podobu súčasnosti. Možno by to nebolo málo. Taká predstava však súčasne ľaká odignorovaním života (malých dejín). Veľké dejiny, celkom prirodzene, […]

Keď sa rozhliadneme okolo seba, vidíme svet, ktorého samozrejmou súčasťou sú vymoženosti techniky – či už informačné a výpočtové technológie, dopravné prostriedky, alebo predmety dennej spotreby. Sú zakomponované v bežnom spôsobe života, v každom zamestnaní – architektúra nie je výnimkou. Grafické programy, nové technologické procesy výstavby, to všetko architektúru posunulo do nových rozmerov. Ako architektom […]