doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD. Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb Fakulta architektúry STU v Bratislave lubica.ilkovicova@stuba.sk Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. Ústav krajinnej a záhradnej architektúry Fakulta architektúry STU v Bratislave katarina.kristianova@stuba.sk doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulta architektúry STU v Bratislave magdalena.kvasnicova@stuba.sk Ing. […]

doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulta architektúry STU Bratislava jarmila.bencova@stuba.sk Ing. arch. Irena Dorotjaková Fakulta architektúry STU Bratislava irena.dorotjakova@stuba.sk Bc. Anna Fabianová Fakulta architektúry STU Bratislava xfabianova@stuba.sk Mgr. art. Valéria Gašparová VŠVU Bratislava gasparova.valeria@gmail.com Ing. Eva Kuruczová Fakulta architektúry STU Bratislava xkuruczova@stuba.sk Ing. arch. Martina Nováková, MSc. […]

Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. Ústav urbanizmu a územného plánovania Fakulta architektúry STU silvia.basova@stuba.sk Ing. arch. Matúš Grega-Jakub Fakulta architektúry STU xgregajakubm@stuba.sk Ing. arch. Ján Legény Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry Fakulta architektúry STU jan.legeny@stuba.sk doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulta architektúry STU jana.pohanicova@stuba.sk Ing. arch. […]

EDITORIÁL doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková Fakulta architektúry STU, Bratislava henrieta.moravcikova@stuba.sk TEÓRIA ARCHITEKTÚRY A METODOLÓGIA VÝSKUMU Ing. arch. Kristína Staněková Fakulta architektúry STU, Bratislava stanekova.kristina@yahoo.com Ing. arch. Marian Potočár Fakulta architektúry STU, Bratislava marian.potocar@gmail.com Ing. arch. Jaromír Hainc FA ČVUT, Praha haincjar@fa.cvut.cz Mgr. art. Valéria Gašparová VŠVU, Bratislava gasparova.valeria@gmail.com Ing. Martina Sarvašová FA ČVUT, […]

Ing. arch. Patrik Baxa Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok Fakulta architektúry STU v Bratislave patrik.baxa@stuba.sk Ing. arch. Karol Görner, PhD. Ústav urbanizmu a územného plánovania Fakulta architektúry STU v Bratislave karol.gorner@stuba.sk Darya Haroshka, MSc Department for Building and Environment Danube University Krems, University for Continuing Education, Austria darya.haroshka@donau-uni.ac.at Ing. arch. Klára Macháčová, […]

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. Ústav urbanizmu a územného plánovania Fakulta architektúry STU bohumil.kovac@stuba.sk doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulta architektúry STU magdalena.kvasnicova@stuba.sk doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. Ústav architektúry občianskych budov Fakulta architektúry STU lea.rollova@stuba.sk Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. Ústav dizajnu Fakulta architektúry STU […]

Ing. arch. Silvia Cejpková Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok Fakulta architektúry STU v Bratislave silvia.cejpkova@stuba.sk Ing. arch. Irena Dorotjaková Fakulta architektúry STU v Bratislave dorotjakova@fa.stuba.sk doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. Ústav dizajnu Fakulta architektúry STU v Bratislave branislav.jelencik@stuba.sk Ing. arch. Michal Kacej Ústav architektúry občianskych budov Fakulta architektúry STU v Bratislave michal.kacej@stuba.sk MgA. Martin Mrázek Ústav nábytku, designu […]

Bc. Barbora Gunišová Fakulta architektúry STU v Bratislave xgunisova@stuba.sk Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb Fakulta architektúry STU v Bratislave vladimir.hain@stuba.sk PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. Oddelenie dejín vied a techniky Historický ústav, Slovenská akadémia vied ludovit.hallon@savba.sk Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. Ústav urbanizmu a územného plánovania Fakulta architektúry STU […]