Nástroje emergentnej fabrikácie v architektonickom navrhovaní: Fabrikačný nástroj so vstavanou logikou ako agent emergentného dizajnu Ing. arch. Tomáš Tholt, PhD. Súčasný digitálny diskurz a výskum výpočtovej architektúry je granulovaný. Napriek tomu je možné sledovať niekoľko prevládajúcich tém a tendencií – parametrické navrhovanie, zložitosť, digitálna výroba (fabrikácia), emergencia, umelá inteligencia, simulácie, optimalizácia. Medzi týmito kľúčovými slovami a témami je ukotvená […]