Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov: Súčasný stav a perspektívy rozvoja

Štefan Schneider

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: DF TU, Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, kultúrne aktivity, profil absolventa, spolupráca, výstavy, Zvolen