Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov: Súčasný stav a perspektívy rozvoja

Štefan Schneider

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: výstavy, spolupráca, kultúrne aktivity, profil absolventa, DF TU, Zvolen, Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov