K výuce krajinářských předmětů na FA ČVUT

Ivan Vorel

ZHRNUTIE

Posun názorov architektov o parkovej a krajinnej architektúre sa prejavil úplnejším vzdelaním predmetov krajinného plánovania. Krajinná architektúra nezahŕňa iba prácu s fyzickými prvkami prírody, ale aj s prírodou a jej procesmi. Jeden povinný predmet je venovaný problematike kultúrnych a historických a estetických hodnôt. Voliteľné predmety sú zamerané na vedomosti a využitie kvetinárstva a kryje sa s nimi ateliér krajinnej architektúry s možnosťou vypracovať podrobnejší návrh krajinnej architektúry. Posledný semester je venovaný historickému a súčasnému parkovému umeniu. Počet študentov, ktorí sa uchádzajú o tento ateliér, presahuje jeho kapacitu.

Kľúčové slová: krajinná architektúra, FA ČVUT, príroda, krajinárske predmety, procesy, krajinné plánovanie, výuka, parková architektúra