K súčasnej situácii Katedry priemyselného dizajnu na FA STU

Peter Humaj

ZHRNUTIE

Úloha odvetvia „Dizajn“ nie je v organizačnej štruktúre FA STU stanovená celkom jasne, najmä pokiaľ ide o jej tvorbu a syntézu nezávislých umeleckých a technických disciplín v univerzitnom prostredí. Ide to ruka v ruke s nedostatočným vybavením tohto oddelenia. Navrhujem revitalizovať štúdium dizajnu v architektúre a zmeniť názov fakulty na Fakultu architektúry a dizajnu.

Kľúčové slová: architektúra, Katedra priemyselného dizajnu, dizajn, FA STU, revitalizácia, univerzita