K problematike dejín architektúry a umenia

Janka Krivošová

ZHRNUTIE

Tím katedry sa snaží viesť študentov k zodpovednému a sebavedomému vzťahu s nenahraditeľnými hodnotami historického architektonického dedičstva. Pri pohľade na ateliérové práce a návrhy iných oddelení vidíme nedostatočný rešpekt k historickým monumentálnym budovám, ktorý je spôsobený nedostatkom analytických štúdií a nedostatočnou znalosťou jeho historického pozadia. Naša identita existuje na základe našej historickej špecifickosti, ktorá je prínosom pre európsky fond.

Kľúčové slová: dedičstvo, architektúra, história, umenie, rešpekt, identita, hodnoty, dejiny