K organizácii a obsahu výučby na FA STU

Imrich Tužinský

ZHRNUTIE

Príspevok sa zaoberá obsahom a organizáciou vzdelávacieho programu na FA STU. Odporúča trojstupňový stupeň štúdia podľa anglického modelu. Vyzýva na vzdelávanie k vyšším odborným schopnostiam a na hodnotenie kvality pedagógov študentmi. V závere príspevku sú zdôraznené stavebné konštrukcie a ich vplyv.

Kľúčové slová: stavebné konštrukcie, obsah, FA STU, organizácia, anglický model, výučba, trojstupňové štúdium, hodnotenie