K návrhu nového českého zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Miroslav Martiš, Vladimír Zdražil

ZHRNUTIE

V súčasnosti sa vedie celková diskusia o návrhu nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v Českej republike. Tento príspevok hodnotí postup prípravy tohto nového zákona. Obsahuje podrobnú analýzu situácie v pozadí. Osobitná pozornosť sa venuje hlavným zmenám, ktoré priniesol tento nový návrh v porovnaní so súčasným zákonom č. 244/1992. Príspevok prináša sekvenčnú analýzu nového legislatívneho návrhu, ktorá nadväzuje na hodnotenie projektov, koncepcií a cezhraničných vplyvov. Celý proces posudzovania je rozpracovaný v tabuľkách.

Kľúčové slová: životné prostredie, príprava, EIA, posudzovanie vplyvov, analýza, návrh zákona, Česká republika, ESPOO