K dynamike modelov štúdia architektúry

Sylvia Clavel

ZHRNUTIE

V súčasnosti existuje liberálna interpretácia architektonickej praxe. Vzdelávanie v architektúre môže mať rôzne vzory. Reforma v roku 1968 spôsobila drastický pokles súčasnej praxe a dala prednosť akademickému vzdelávaniu. Reforma štátneho školského systému v roku 1984 sa rozhodla pre multidisciplinárnosť, ktorá umožňuje architektovi analyzovať problémy v rámci návrhu, ako aj ich budúce vplyvy. Zaviedol sa päťročný systém s ročným postgraduálnym diplomovým štúdiom. Reforma školstva pripravovaná na rok 1998 predĺži štúdium na 6 rokov v troch cykloch. Základné vzdelanie bude trvať 4 roky, čo by malo zharmonizovať vzdelávanie s podmienkami skutočnej architektonickej praxe a jej sociálnymi a ekonomickými faktormi. Ak má byť zaistená úloha architekta v spoločnosti, je výhodné zahrnúť všetky disciplíny, ktoré prispievajú k jeho zručnosti, kultivujúc jeho schopnosti ku kritike, ale zároveň vyhýbaniu sa dogmatizmu.

Kľúčové slová: architektúra, modely štúdia, vzdelávanie, dynamika, školský systém, reforma