Je možná univerzitnosť štúdia na FA STU?

Marián Zervan

ZHRNUTIE

Vzdelávanie v slobodných umeniach na FA STU neznamená len zmeniť názov a aplikovať kvantitatívne ukazovatele európskych štandardov v slobodných umeniach. To takmer vedie k zrušeniu slobodných umení. Preto je najlepšie dostať slobodné umenie na základ profesie architekta. To však vyžaduje odvahu spochybniť v súčasnosti používané činnosti a ideológiu.

Kľúčové slová: FA STU, profesia, univerzita, slobodné umenia, architekt, spochybnenie