Jazyková príprava PhD študentov na FA STU: Podnet na zamyslenie

Danica Brečková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: FA STU, cudzojazyčná komunikácia, podnet, PhD. študenti, doktorandi, anglický jazyk, jazyková príprava