Jazyková príprava doktorandov

Danica Brečková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: FA STU, jazykový seminár, doktorandi, cudzí jazyk, anglický jazyk, jazyková príprava, akademický jazyk