Jazyková príprava doktorandov

Danica Brečková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: cudzí jazyk, anglický jazyk, jazyková príprava, akademický jazyk, FA STU, jazykový seminár, doktorandi