Jazyková príprava doktorandov

Danica Brečková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: akademický jazyk, anglický jazyk, cudzí jazyk, doktorandi, FA STU, jazyková príprava, jazykový seminár