Jak chránit poválečnou architekturu?

Klára Mergerová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: pamiatka, povojnové obdobie, architektúra, ochrana