Iný pragmatizmus

Matús Dulla

ZHRNUTIE

Hlavné dedičstvo profesora Karfíka nespočíva len v oblasti jeho architektúry, ba dokonca ani v oblasti jeho životného smerovania. Autor to vidí o to viac v tom, že Karfík uviedol verziu liberálnej diskusie. Vnútorná diskusia v profesii, otvorená diskusia s inými modelmi a spoločné voľné prelínanie týchto modelov. K tomu sme sa vrátili krátko pred architektovou smrťou a opatrne sme to začali praktizovať. Autor vidí odkaz, na ktorý by sa dalo a malo by sa nadviazať, v tom, že Karfík uviedol vo svojej práci model založený na pragmatizme a liberálnej diskusii – hoci by sme mohli povedať, že architektonicky zdanlivo neúspešne.

Kľúčové slová: diskusia, dedičstvo, pragmatizmus, odkaz, liberalizmus