INTERREG III B – READY: Obnova a rozvoj v ťažobných regiónoch

Maroš Finka

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: READY, prostredie, CADSES, rehabilitácia, rozvoj, špecializovaná infraštruktúra, Európa, ťažobné regióny, INTERREG