Interpretácia vlastnej tvorby v dobovom kontexte

Márius Žitňanský

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Slovensko, interpretácia, dobový kontext, habilitačná práca, vlastná tvorba