Interiérový dizajn: Kontexty 20. storočia – stolička

Tomáš Gál

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: dizajn, stolička, 20. storočie, interiér