Interiér paláca grófa Pállfyho v Bratislave

Zdeněk Švec

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Bratislava, gróf, história, interiér, Ján Pállfy, palác, virtuálna realita