Interiér paláca grófa Pállfyho v Bratislave

Zdeněk Švec

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Bratislava, palác, interiér, Ján Pállfy, história, virtuálna realita, gróf