Interiér paláca grófa Pállfyho v Bratislave

Zdeněk Švec

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Bratislava, interiér, história, virtuálna realita, gróf, palác, Ján Pállfy