Interakcia technických a priestorových činiteľov v architektúre

Imrich Tužinský

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, priestor, globalizácia, interakcia, konštrukcie, inteligencia, technika, inteligentné systémy budov