Interakcia technických a priestorových činiteľov v architektúre

Imrich Tužinský

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: inteligencia, technika, architektúra, priestor, inteligentné systémy budov, globalizácia, interakcia, konštrukcie