Inteligentný priestor

Silvia Kolářová - Kránerová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: inteligencia, TZB, inteligentné budovy, priestor, manažment, služby, konštrukcie