Inteligentný priestor

Silvia Kolářová - Kránerová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: manažment, služby, konštrukcie, inteligencia, TZB, inteligentné budovy, priestor