Inteligentný priestor

Silvia Kolářová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: dizertačná práca, priestor, inteligencia, typológia, druhy, inteligentné budovy