Inteligentné priestory

Silvia Kolářová - Kránerová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: inteligencia, architektúra, počítačové systémy, priestor, médiá, virtuálna realita