Individualizácia masovo vyrábaného produktu

Peter Papp

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: customizácia, dizajn, hromadná výroba, individualizácia, masová produkcia, technológia