Individualizácia masovo vyrábaného produktu

Peter Papp

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: customizácia, individualizácia, dizajn, masová produkcia, technológia, hromadná výroba