Impulzy a reflexie: K otázke formovania Bellušovho výtvarného názoru

Dana Bořutová

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: formovanie, Emil Belluš, výtvarné umenie, implulzy, architekt, reflexie, výtvarný názor