Hromadné prispôsobovanie v dizajne

Peter Papp

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: prispôsobenie, dizertačná práca, hromadná výroba, dizajn, hromadné prispôsobenie, história, customizácia, interpretácia