Hromadné prispôsobovanie v dizajne

Peter Papp

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: customizácia, dizajn, dizertačná práca, história, hromadná výroba, hromadné prispôsobenie, interpretácia, prispôsobenie