Hromadné prispôsobovanie v dizajne

Peter Papp

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: dizertačná práca, dizajn, história, interpretácia, prispôsobenie, hromadná výroba, hromadné prispôsobenie, customizácia