Hospic – nový pojem možno aj pre architektúru

Peter Puškár

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, terminálni pacienti, hospic, liečba bolesti, chorobinec, paliatívna starostlivosť, hospicová starostlivosť