Hodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti

Zora Janáčová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: ekonomická činnosť, hodnotenie, hospodárenie, kontrolná činnosť