Hľadanie spoločnej a individuálnej identity územného plánovania v rozšírenej Európskej únii: Vybrané poznámky o meta-krajinnom plánovaní

Florin Žigrai

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Európa, plánovanie krajiny, metakrajinné plánovanie, metoveda, identita