Hľadanie obsahu svojej doby, jej významu a podstaty

Andrea-Anna Babiak

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: nábytok, art deco, význam, maľba, móda, podstata, obsah, materiál, doba