Hľadanie obsahu svojej doby, jej významu a podstaty

Andrea-Anna Babiak

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: materiál, nábytok, význam, podstata, obsah, doba, art deco, maľba, móda