Historický architektonický detail a jeho význam v štruktúre hodnôt chráneného historického prostredia

Magdaléna Kvasnicová, Ľuba Paučulová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: hodnoty, význam, UNESCO, architektonický detail, výskumný projekt, Banská Štiavnica, chranené historické prostredie, história