Historická priemyselná architektúra: Výskum, ochrana, obnova a rehabilitácia

Ľuboš Hazucha

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: priemyselná architektúra, výskum, obnova, história, rehabilitácia, ochrana