Gotická sakrálna architektúra na Slovensku, jej hmotová a priestorová skladba a morfologické prvky v kontexte európskej gotickej architektúry

Jana Pohaničová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: kompozícia, stredovek, Slovensko, morfológia, sakrálna architektúra, Európa, gotika