Globalizácia, udržateľný rozvoj a kompetencie v oblasti zmeny krajiny v európskej perspektíve

Jesper Brandt

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: globalizácia, zmena krajiny, poľnohospodárstvo, Európa, udržateľný rozvoj, rozvoj vidieka, geografia