Geografický informačný systém ako mapovací a prezentačný nástroj projektu DANUrB

Viera Joklová, Nina Chochrunová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: mapovanie, DANUrB, dunajská kultúrna promenáda, GIS, výskum