Genetické algoritmy: Aplikácia na tému architektonický dizajn

Lenka Šoltésová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: umelá inteligencia, architektonický dizajn, genetický algoritmus, optimalizácia, evolúcia, informatika