Funkčné a štrukturálne premeny mestských centier

Ernest Nagy

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Slovensko, centrum, doprava, štruktúra, mesto, vedecký projekt, funkcia, premena, spoločnosť