Farmy so zameraním na chov kožušinových zvierat: Rodinná farma s chovom činčíl

Milina Chlebová

ZHRNUTIE

Článok sa zaoberá problémom chovu činčíl. Činčila je najmenšie bylinožravé kožušinové zviera. Sú chované v klietkach. Článok zdôrazňuje potrebu environmentálnych požiadaviek v zmysle ochrany životného prostredia, ako aj ochrany pracovných podmienok šľachtiteľa. Umiestnenie rodinných fariem tohto typu a ich architektonické riešenie by malo vyhovovať stanoveným princípom účelnosti a estetiky.

Kľúčové slová: chov, činčily, farma, kožušinové zvieratá, rodinná farma