Európsky kongres IALE 2005 „Ekológia krajiny v Stredomorí: Vnútorné a vonkajšie prístupy“

Mária Kozová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Stredomorie, IALE, Faro, Európa, krajinná ekológia, kongres