Európske výzvy: Mestská krajina v transformácii spájajúcej minulosť so súčasnosťou

Jürgen H. Breuste

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: transformácia, hodnoty, Európa, výzvy, mestská krajina, kultúrna krajina