Európa po rozšírení

Hannes Schaffer

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: rozšírenie, výskum, región CENTROPE, vzdelávanie, územný rozvoj, Európa