EÚ smerom k novej kvalite „územnej súdržnosti“

Maroš Finka

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: územná súdržnosť, Lisabonská stratégia, EÚ, vývoj, Rotterdam