Environmentálne aspekty a ich vplyv na architektúru: Kyberpriestorová architektúra

Matej Palenčár

ZHRNUTIE

Architektúra, či už fyzická alebo virtuálna, je vyjadrením spoločnosti realizovanej ako zmysluplný priestor. Fyzická a virtuálna architektúra má svoje vlastné obmedzenia a kontext, napriek tomu obe používajú architektonickú organizáciu ako spôsob usporiadania foriem a priestorov v prostredí. Obaja sa usilujú vytvoriť zmysluplné miesto vymedzením priestoru. Nedostatok fyziky, času a priestoru vo virtuálnej oblasti si vyžaduje osobitnú pozornosť a vyjadrenie jej architektúry.
Architektúru možno opísať ako koncept alebo nápad, ktorý má fyzický aj virtuálny výraz. Fyzická architektúra je stelesnením a vyjadrením spoločenských hodnôt vo fyzickej podobe. To je to, čo sa tradične študuje na školách architektúry a pre ktoré sa dizajnéri stávajú všednými profesionálmi. Virtuálna architektúra stelesňuje a vyjadruje hodnoty spoločnosti v elektronickej podobe s polygónmi, vektormi a textúrnymi mapami. Chýba telesnosť a neexistuje na geniálnom mieste, ako sa to tradične chápe. Je však prístupný prostredníctvom počítača a technológie ľudského rozhrania kdekoľvek.

Kľúčové slová: architektúra, faktory, kyberpriestor, fyzický svet, virtuálna architektúra, prostredie