Endo-parazitická algo-tektúra vo foyeri FA STU

Michal Valúšek

ZHRNUTIE

Projekt rieši návrh a výrobu endo-parazitickej algo-tektúry vo foyer na FA STU pomocou digitálnej techniky skriptovania v Grasshopperi a výrobnej technológie 3D tlače – Laser Sintering. Je hybridom viacodborového výskumu a vytvára nové otázky uplatnenia princípov matematiky, počítačovej geometrie, výrobnej technológie a umeleckej estetiky na platforme architektonického návrhu zložitej formy. V tomto tvorivom procese reprezentuje poznatky z oblasti parametrického navrhovania a hľadania optimálneho riešenia náročnej architektonickej kompozície, ktorú ukazuje aj vo fyzickom modeli na primeranej úrovni profesionality.

Kľúčové slová: IT, endo-parazitický, foyer, algoritmus, 3D model, parametrický, algo-textúra, FA STU, projekt