Emil Belluš – osobnosť slovenskej kultúry

Štefan Šlachta

ZHRNUTIE

Autor pripomína Emila Belluša ako osobnosť so širokým kultúrnym a tvorivým zázemím, ktorá do svojej tvorby začlenila takmer všetky umelecké odvetvia. Jeho priateľstvo a spolupráca s maliarmi, spisovateľmi, novinármi, výskumníkmi a športovcami obohatili jeho život, čo sa naplno prejavilo v jeho dizajnoch. Emil Belluš ako architekt s bohatou praxou sa venoval otázkam architektonického vzdelávania i vedeckému životu, kde publikoval svoje postoje k naliehavým spoločenským, kultúrnym, architektonickým a urbanistickým témam. Venoval sa tiež architektonickej súťaži a výstavám. Posolstvom Emila Belluša pre dnešok je jeho umenie chápať architektúru ako živú súčasť kultúrnej a spoločenskej scény.

Kľúčové slová: architekt, kultúra, osobnosť, Emil Belluš, Slovensko