Ekonómia rozvoja miest a ich častí

Ľubica Vitková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: ekonómia, hustota, mestá, mestské časti, polyfunkčnosť, rozvoj, urbanizmus, územné plánovanie, zástavba