Ekonómia rozvoja miest a ich častí

Ľubica Vitková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: rozvoj, územné plánovanie, hustota, ekonómia, mestá, urbanizmus, mestské časti, polyfunkčnosť, zástavba