Ekologické budovy: Budovy na spracovanie a likvidáciu odpadu

Ľuboš Lenarth

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: likvidácia odpadu, zaobchádzanie s odpadom, skládka, recyklácia, kompostovanie, spaľovanie, ekologické budovy, spracovanie odpadu