Ekológia vo výchove i v praxi

Rudolf Šutovský

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Slovensko, Katedra experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby, ekológia, semináre, FA STU, výchova, udržateľný rozvoj, prax